علائم بیماری و خسارت:

این علائم را به صورت لکه‌هایی روی طوقه، ساقه، برگ، دمبرگ و غلاف و بذور نخود مشاهده می‌کنید.

لکه‌ها، ابتدا روشن و به تدریج تیره‌رنگ می‌شوند و در متن آن‌ها نقاط ریز سیاه‌رنگ تشکیل می‌گردد.

پیشروی لکه‌ها باعث پژمردگی و سپس خشک شدن قسمت هوایی گیاه می‌شود.

بذور غلاف‌های آلوده ریز و چروکیده شده، لکه‌های قهوه‌ای رنگی روی آن‌ها مشاهده می‌شود.

بذور آلوده سبز نمی‌شوند و در صورتی که جوانه بزنند بوته‌های حاصل بیمار بوده، منبع آلودگی خواهند شد.

عامل بیماری و زیست‌شناسی:

عامل بیماری، قارچ Ascochyta sp است.

بیماری به وسیله بذور آلوده انتقال می‌یابد و در مدت 4 تا 7 سال قارچ، بقای خود را در بذور حفظ می‌کند و در داخل نسوج گیاهی آلوده نیز قادر به زمستان‌گذرانی است.

بارندگی و وجود شرایط مه‌آلود باعث تشدید بیماری خواهد شد و در رطوبت نسبی کمتر از 80 درصد آلودگی به وقوع نمی‌پیوندد.

کنترل:

زمان کاشت را به تعویق اندازید تا بارندگی‌های بهاره خاتمه یابد.

از بذور سالم برای کاشت استفاده نمایید.

یک تناوب 3 تا 4 ساله را اجرا کنید.

با اجرای شخم عمیق بقایای گیاهان آلوده را زیر خاک نمایید.

بذور را با سموم پیشنهادی گیاه‌پزشک و طبق دستور ضدعفونی نمایید.

با مشاهده اولین علائم بیماری، با یکی از سموم پیشنهادی گیاه‌پزشک و طبق دستور، مزرعه را سم‌پاشی نمایید.

منبع:

کتاب تولید و پرورش سبزی،شاخه کاردانش، رشته باغبانی، صفحه 368