علائم بیماری و خسارت:

برجستگی‌های کوچک و بزرگ دوکی شکل یا گرزی، روی ریشه‌ها دیده می‌شود.

برگ‌ها سبز کم‌رنگ مایل به زرد می‌شوند و در روزهای آفتابی ممکن است پژمرده گردند ولی دوباره در شب به حالت اول برمی‌گردند.

عامل بیماری و زیست‌شناسی:

عامل بیماری نوعی کپک لعابی است که بدنش یک پلاسمودیوم است و فقط در داخل سلول‌های میزبان رشد و تکثیر می‌یابد.

پلاسمودیوم، ضمن عبور از داخل سلول‌ها در بعضی از آن‌ها جایگزین شده، آن‌ها را تحریک به رشد فوق‌العاده و تقسیم غیرعادی می‌کند.

ریشه‌های آلوده به پلاسمودیوم، از یک طرف در اثر استفاده از مواد غذایی که باید به مصرف رشد گیاه برسد باعث کاهش رشد گیاه می‌شوند و از طرف دیگر، در اثر اخلال در جذب و انتقال آب و مواد غذایی، باعث کندی رشد و پژمردگی قسمت‌های هوایی می‌گردند.

کنترل:

از کاشت گیاهان خانواده کلم یا شب‌بو در خاکی که آلوده به عامل این بیماری است اجتناب ورزید.

به خاک‌های آلوده آهک آب‌دیده اضافه کنید تا pH به 7/2 برسد. چون اسپورهای این پاتوژن در محیط قلیایی بندرت جوانه می‌زنند یا اصلاً جوانه نمی‌زنند.

خاک خزانه را با سموم پیشنهادی گیاه‌پزشک طبق دستور وی ضدعفونی کنید.

 منبع:

کتاب تولید و پرورش سبزی،شاخه کاردانش، رشته باغبانی، صفحه 365