علائم بیماری و خسارت:

علائم بیماری، برروی برگ‌ها به صورت لکه‌های گرد قهوه‌ای رنگی که پوشش سیاهی روی آن‌ها را گرفته است دیده می‌شود.

ساقه گل‌دهنده و گل‌ها پوسیده می‌شوند و از بین می‌روند.

این بیماری از ارزش بازارپسندی این محصول نیز می‌کاهد.

عامل بیماری و زیست‌شناسی:

عامل بیماری قارچ Alternaria brassicae می‌باشد.

این قارچ پلی‌فاژ است و روی انواع گیاهان خانواده کلم دیده می‌شود.

زمستان‌گذرانی این قارچ به صورت اسپور روی بذر و یا به صورت میسلیوم، روی بقایای گیاهی آلوده است.

کنترل:

بذور کلم را به مدت 30 دقیقه در آب 50 درجه سانتی‌گراد قرار دهید.

برگ‌های آلوده را از انبار خارج کنید.

حرارت انبار را حدود 2 تا 8 درجه سانتی‌گراد ثابت نگه‌دارید و از افزایش رطوبت انبار جلوگیری کنید.

منبع:

کتاب تولید و پرورش سبزی،شاخه کاردانش، رشته باغبانی، صفحه 366