علائم بیماری و خسارت:

آلودگی در مزرعه با کوتولگی، پژمردگی و مرگ اندام‌های هوایی گیاهان بیمار جلب توجه می‌نماید.

ابتدا، روی بافت آلوده لکه‌های کوچک آبکی به وجود می‌آید که رفته‌رفته بزرگتر و عمیق‌تر می‌شود.

سطح بافت آلوده در مدت کوتاهی کدر، نرم و لزج می‌شود و به صورت توده‌ای از سلول‌های متلاشی درمی‌آید.

در اثر این بیماری قسمت‌های پایینی شاخه، به صورت آبکی و قهوه‌ای و پلاسیده درمی‌آید.

غده‌های آلوده معمولاً بدون بو هستند ولی پس از اینکه از سوی میکروارگانیسم‌های ثانوی مورد حمله قرار گرفتند متعفن می‌گردند.

عامل بیماری و زیست‌شناسی:

عامل بیماری  باکتری Erwinia carotovora

این باکتری از نوع غیرهوازی است و در اطراف خود 2 تا 6 تاژک دارد.

این باکتری تولید کپسول نمی‌کند و در 50 درجه سانتی‌گراد می‌میرد.

باکتری عامل پوسیدگی نرم در غده‌های سیب‌زمینی در انبار و یا در مزرعه در خاک و یا در شفیره حشرات زمستان‌گذرانی می‌کند.

دامنه حرارتی فعالیت و رشد این باکتری، نسبتاً وسیع است و در 2 تا 50 درجه سانتی‌گراد رشد می‌نماید.

کنترل:

شما با رعایت اصول بهداشتی و تکنیک‌های زراعی می‌توانید از خسارت این بیماری بکاهید.

انبار سیب‌زمینی را با سموم پیشنهادی گیاه‌پزشک و طبق دستور ضدعفونی کنید.

از زخمی شدن محصول، موقع برداشت جلوگیری نمایید.

در موقع انبار کردن، غده‌های آلوده را جدا کنید و از بین ببرید.

تناوب زراعی را با غلات و گیاهان غیرحساس اجرا نمایید.

از زیاده‌روی در مصرف آب آبیاری، اجتناب کنید.

منبع:

کتاب تولید و پرورش سبزی،شاخه کاردانش، رشته باغبانی، صفحه 364