بوته میری
عوامل مختلفی از جمله پیتیوم، فایتوفتورا، فوزاريوم، رايزوكتونيا، اسكلروتيوم سبب پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه کدوییان می شوند که از بین آنها پیتیوم و فایتوفتورا مهم تر هستند. گياهچه ها نيز به علت عدم استحكام كافي بسيار حساسند و قارچ به راحتي قادر به نفوذ در آنهاست. محل ريشه پوسيده و نازك شده و تحمل وزن قسمتهاي هوايي را ندارد. در گياهان مسن تر علایم بيماري به صورت لكه هايي دورتادور ساقه را مي گيرد كه با پيشرفت بيماري لكه ها به هم متصل شده و باعث مرگ گياه مي شوند. 
کنترل
این بیماری در خاکهای سنگین شایع بوده و زهکشی خاک در کنترل بیماری موثر است.
استفاده از سموم پریویکورانرژی، آرمتیل آر، رزالاکسیل، نوردوکسیل و الیت


سفیدک دروغی
،علائم به صورت لكه هاي زرد زاويه دار قهوه اي رنگ 
پشت برگ در صورت شدت بیماری سیاه رنگ می شود.
لكه ها به تدريج نكروزه شده و سپس سوختگي ايجاد مي شود.
 در اثر سوختگي برگها، بوته ها نيز منظر سوختگي به خود مي گيرند. 
کنترل
اینفینیتو
آلیادو
کابریودو


ویروس موزاییک خیار
عامل بیماری نوعی ویروس به نام  است.  در مرحله گیاهچه ای کوتیلدونها زرد و پژمرده شده و برگهای تازه درآمده حالت موزائیکی نشان می دهند، رشدشان کم  و بدشکل می شوند و به ندرت میوه تولید می شود و زندگی کوتاهی دارند. ویروس برگ های جوان را به حالت برگشته و چروکیده درمی آورد، فاصله میان   گره ها را کوتاه کرده و بوته را به شکل روزت در میآورد میوه ها از حالت طبیعی خارج  و لکه های تاولی روی آنها به وجود می آید. انتقال بیماری به وسیله شته و بذر آلوده  انجام میشود.

شته
شته ها با مکیدن شیره گیاه، آن را دچار کمبود مواد کربوهیدراتی کرده و از رشد میوه جلوگیری می کنند. 
در گیاهان آلوده برگ ها پیچیده و گل ها می ریزند 
کنترل
استفاده از کارت زرد
پالیزین، سیوانتو، مونتو، چس، پریمور، کونفیدور


کنه
بیشتر در اواخر بهار و اوایل تابستان که هوا گرم و رطوبت کاهش پیدا میکند ظاهر می‌گردند. 
اگر در اوایل ظهورآنها مبارزه نشود به سرعت طغیان کرده و با مکیدن شیره گیاهی خسارت قابل توجهی به بوته ها وارد می‌سازند. در ابتدا محل خسارت روی برگ به شکل نقاط قهوه‌ای تا سیاه رنگ شده و در صورت شدت برگ نقره‌ای رنگ، گردآلود و تارعنکبوتی شده و در صورت ادامه زرد رنگ و خشک می‌گردد.
کنترل
پالیزین+ تنداکسیر،آبامکتین گرین، سان مایت، ابرون، نیسورون، اورتوس و اینویدور


سفیدبالک
شکل ظاهری این حشره در نگاه اول بسیار شبیه به یک پروانه کوچک است و سطح بدنشان با پودری سفیدرنگ پوشیده شده است.
اکثرا در زیر برگها در حال تغذیه از شیره ی برگ ها می باشند و گیاه را ضعیف می کنند.
با تولید عسلک باعث جذب گرد وخاک و رشد قارچ های گندروی می شود.
این حشرات حساس به رنگ زرد هستند بنابر این کشاورزان در گلخانه ها نباید لباس به رنگ زرد بپوشند.
کنترل
استفاده از کارت زرد قبل از شروع آلودگی
سیوانتو، پروتئوس، ابرون، آدمیرال، کیمیا و پالیزین

مگس جالیز
مگس جالیز از آفتهای مهم محصولات جالیزی بوده و لاروهای آفت مزبور با تغذیه از میوه ها موجب فساد و غیر قابل استفاده شدن میوه میشود. 
محل تخمریزی بعد از مدتی به رنگ قهوه ای تیره در می آید و تغییر شکل میدهد. این تغییر شکل در نهایت به صورت خمیدگی در میوه خودنمایی میکند.
کنترل
تری کلروفن در ابتدای کار
پروتئین هیدرولیزات 

نماتد مولد غده ریشه خیار
 ضعف عمومی، کم رشدی، زردی، پژمردگی و کوتولگی در اندام هوایی گیاه دیده می شود.
 علائم شبیه کمبود مواد غذایی نیتروژن، آهن و روی است
 بوته های آلوده در روزها و ساعات گرم پژمرده می شوند
 مهمترین و مشخص ترین علائم این بیماری در ریشه ها به صورت ایجاد گال (غده) دیده می شود. 
کنترل
پرهیز از انتقال نشاء آلوده 
ضد عفونی خاک با آفتابدهی
حذف و از بین بردن بوته های آلوده
استفاده از نماتدکش ولوم