سفیدک پودری هویج
عامل بیماری نوعی قارچ است.علائم بصورت پودر سفیدرنگ روی سطح برگ ها بخصوص برگ های مسن تر دیده می شود.رطوبت بالا و دمای متوسط باعث گسترش بیماری می شود.
کنترل: کالیبان، سولفولاک، زتا 80 و کومولوس

لکه حفره ای هویج
عامل بیماری قارچ پیتیوم می باشد.نشانه های اولیه شامل ایجاد لکه های کوچک و زرد یا بیضوی، آبگزیده در سطح هویج است.
با پیشرفت بیماری لکه ها به صورت حفره بزرگی در می آیند.
شایط مرطوب و غیر هوازی بیماری را گسترش میدهد
کنترل
رزالاکسیل و پریویکورانرژی بصورت آبیاری و الیت بصورت سمپاشی

نماتد مولد غده ریشه
علائم بصورت ضعف عمومی، کم رشدی، زردی، پژمردگی و کوتولگی در اندام هوایی گیاه دیده می شود
بوته های آلوده در روزها و ساعات گرم پژمرده می شوند و در ساعات خنک به حالت عادی برمیگردند
 مهمترین و مشخص ترین علایم این بیماری در ریشه ها به صورت ایجاد گال (غده) دیده می شود
کنترل
پرهیز از انتقال نشای آلوده 
ضد عفونی خاک با آفتابدهی
حذف و از بین بردن بوته های آلوده
استفاده از نماتدکش ولوم 
 

مگس هویج
لارو این آفت در ابتدا از ریشه تغذیه کرده و سپس وارد هویج شده و چرخه زندگی خود را کامل می کند.
شفیره ها داخل خاک تشکیل می شوند. 
کنترل
استفاده از تریکلرفن در آب آبیاری برای کنترل شفیره
استفاده از کارت زرد برای جذب حشرات بالغ

سرخرطومی هویج
حشره ماده بالغ روی دمبرگهای گیاه تخمگذاری کرده و لاروها پس از تفریخ، با حفر تونلی وارد ریشه شده و تغذیه می کنند  و سپس وارد خاک شده و شفیره می شوند.
کنترل
استفاده از تله برای به دام انداختن حشره بالغ
فن والریت