براي پي بردن به اهميت آزمون خاك توجه به مفهوم دو جمله زير كافي است:

- زمین ارثیه پدران ما نیست بلکه امانتی است در دست ما برای نسل آینده

- سلامت جامعه از مزرعه مي­‌آيد نه از داروخانه

كشاورزي پايدار به گونه‌اي از كشاورزي گفته مي­‌شود كه در آن توليد محصول اقتصادي باشد و همچنين طي عمليات كشاورزي، باروري و حاصلخيزي خاك افزايش يابد يا حداقل تغيير نكند. اطلاع از ميزان مواد غذايي و حاصلخيزي خاك از عوامل مهم در كشاورزي نوين و پايدار است. ارزيابي و حاصلخيزي خاك، انتخاب كشت مناسب و مصرف متعادل كودهاي شيميايي و حيواني سبب موفقيت در توليد بهينه محصولات كشاورزي مي‌شود. در اين راستا از آزمايش خاك به منظور تعيين مقدار عناصر غذايي، انتخاب كشت و ميزان كود مورد نياز استفاده مي‌شود.

آزمون خاك اطلاعات جامعي در رابطه با ويژگي­‌هاي خاك (فيزيكي و شيميايي)، وضعيت عناصر غذايي (كمبودها و سميت‌ها)، شوري، اسيديته و ... به ما نشان مي­‌دهد. با آزمايش منظم خاك مي­‌توان اطلاعات مفيدي به دست آورد و برمبناي آن توصيه­‌هاي لازم را به كشاورز نمود. بنابراين آزمون خاك روشی مؤثر براي جلوگيري از كمبود و مسموميت عناصر غذايي در خاك است.

چه موقع بايد آزمون خاك انجام داد؟

بهترين زمان نمونه‌­برداري براي انجام آزمون خاك، قبل از كاشت گياه و يا قبل از شروع فصل است كه عموماً اين زمان‌­ها در فصل پاييز و يا اوايل فصل بهار است. نكته مهم در نمونه‌­برداري خاك اين است كه قبل از نمونه­‌برداري به تازگي كود دامي و شيميايي مصرف نشده باشد.

مراحل انجام آزمون خاك

آزمايش خاك داراي چهار مرحله اساسي است:

1- نمونه­‌برداري و آماده­‌سازي نمونه خاك

2- تجزيه صحيح خاك به منظور تعيين دقيق غلظت عناصر غذائي قابل استفاده گياه

3- تعيين نتايج آزمايشگاهي

4- انجام توصيه كودي جهت دستيابي به بیشترین عملكرد

از بين چهار مرحله فوق مهم­ترين مرحله آزمون خاك، مرحله نمونه­‌برداري و آماده­‌سازي نمونه خاك است.