مدیر فنی شرکت ترنم سبز زاینده‌رود جناب آقای مهندس محمد تاج‌الدین در شهریور ماه از واحد تولید بذر شرکت سینجنتا واقع در بوداپست مجارستان بازدید نمودند.