دوره آموزشی باغبان ماهر

سرفصل‌ها

- احداث باغ
- هرس و تربیت اولیه
- آموزش باغبان حرفه‌ای

تعداد جلسات:

- 5 جلسه تئوری 2 ساعته
- 2 جلسه عملی دو ساعته

مدرس: آقای مهندس شهباز با بیش از سی سال سابقه فعالیت

جمع ساعات دوره: 14 ساعت

هزینه دوره: 560/000 تومان

ظرفیت محدود

شماره‌های تماس جهت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام:

03137515553
09921612077