مدیریت

مسعود جمالی
مؤسس و مدیرعامل شرکت ترنم سبز زاینده‌رود

فنی و فروش

محمد تاج‌الدین
مسئول فنی

حسین کیانی
کارشناس فنی

مسعود صادقی
مسئول واحد بذر

مهسا شمس
کارشناس پشتیبانی فروش

زینب صادقی
کارشناس پشتیبانی فروش

وب‌سایت ترنم سبز

علی فیوجی شهرضائی
کارشناس‌ارشد وب‌سایت

کلینیک گیاهپزشکی

مرضیه‌السادات جمالی
مسئول فنی کلینیک گیاهپزشکی

فاطمه صالحی
کارشناس‌ارشد کلینیک گیاهپزشکی

آزمایشگاه آب، خاک، گیاه و کود

نسیم بازشوشتری‌زاده
مسئول فنی آزمایشگاه

مهسا حدادیان
کارشناس‌ارشد آزمایشگاه

سجاد صفری
خدمات آزمایشگاه

امور مالی و حقوقی

فرنوش نیستانی
کارمند امور مالیاتی

محمدصادق ساعی
مسئول امور اداری و حسابداری

حسین شفیعی
پیگیری مطالبات
(واحد حقوقی)

علی‌اصغر مرادی
کارپرداز

فروشگاه

مجتبی سلامی
مسئول فروشگاه

حسین خوشبین
مسئول خدمات شرکت

حمل و نقل

علی ایزدی
راننده

انبار

حسام خوشبین
مسئول انبار فروشگاه

امیرحسین قاسمی
انباردار

سید یاسر موسویان
نیروی انبار

احمدرضا قاسمی
کمک انباردار

علیرضا جعفری
کمک انباردار