مدیریت

مسعود جمالی
مؤسس و مدیرعامل شرکت ترنم سبز زاینده‌رود

فنی و فروش

محمد تاج‌الدین
مسئول فنی

مسعود صادقی
کارشناس فنی و فروش

علیرضا جعفری
کارشناس فنی و فروش

مهسا شمس
کارشناس پشتیبانی فروش

زینب صادقی
کارشناس پشتیبانی فروش

وب‌سایت ترنم سبز

علی فیوجی شهرضائی
کارشناس‌ارشد وب‌سایت و مانیتورینگ پخش

کلینیک گیاهپزشکی

مرضیه‌السادات جمالی
مسئول فنی کلینیک گیاهپزشکی

آزمایشگاه آب، خاک، گیاه و کود

نسیم بازشوشتری‌زاده
مسئول فنی آزمایشگاه

امور مالی و حقوقی

مرضیه قاسمی
مسئول امور مالیاتی

سجاد نصیری
کارمند امور مالیاتی

افسانه سبحانی
مسئول واحد حقوقی

محمدصادق ساعی
مسئول امور اداری و حسابداری

حسین شفیعی
پیگیری مطالبات

علی‌اصغر مرادی
کارپرداز

فروشگاه

مجتبی سلامی
مسئول فروشگاه

محمد ریحانی
کارشناس‌ارشد فروشگاه

امیرحسین قاسمی
تدارکات فروشگاه

حسین خوشبین
مسئول خدمات شرکت

حمل و نقل

علی ایزدی
راننده

انبار

حسام خوشبین
مسئول انبار فروشگاه

سجاد صفری
مسئول انبار مرکزی

سید یاسر موسویان
نیروی انبار

احمدرضا قاسمی
کمک انباردار