مدیریت

مسعود جمالی
مؤسس و مدیرعامل شرکت ترنم سبز زاینده‌رود

فنی و فروش

محمد تاج‌الدین
مدیر فنی و فروش

مهران جمالی
مسئول بازاریابی اینترنتی

مهسا ترکیان
مسئول واحد بذر

مسعود قدیری
کارشناس فنی و فروش

ناصر یزدانی
کارشناس فنی و فروش

محمد رحیمیان
کارشناس‌ارشد فنی و فروش

حسن بابائی
کارشناس فنی و فروش

مهسا شمس
کارشناس پشتیبانی فروش

ریحانه جعفری
کارشناس پشتیبانی فروش

نسیبه محمدی
کارشناس پشتیبانی فروش

فاطمه جعفری
کارشناس پشتیبانی فروش بذر

مدیریت وب‌سایت ترنم سبز

علی فیوجی شهرضائی
کارشناس‌ارشد وب‌سایت

کلینیک گیاهپزشکی

مرضیه‌السادات جمالی
مسئول فنی کلینیک گیاهپزشکی

الهه سیف‌اللهی
دکتری کلینیک گیاهپزشکی

آزمایشگاه آب، خاک، گیاه و کود

نسیم بازشوشتری‌زاده
مسئول فنی آزمایشگاه

مهسا حدادیان
کارشناس‌ارشد آزمایشگاه

رضا محمدی
مسئول خدمات آزمایشگاه

امور مالی و حقوقی

زهرا ابراهیمی
مسئول خزانه‌داری

مرضیه قاسمی
مسئول امور مالی

الهام فتحی
کارشناس حسابداری

محمدصادق ساعی
مسئول امور اداری

علی صفری
کارپرداز

میلاد زمانی
مسئول واحد حقوقی

فروشگاه

مجتبی سلامی
مسئول فروشگاه

محمد ریحانی
کارشناس‌ارشد فروشگاه

حسین مشهدی
کارمند فروشگاه

ابراهیم جمالی
کارمند فروشگاه

علیرضا جعفری
کارمند فروشگاه

مسعود صادقی
مسئول خدمات فروشگاه

غلامرضا طاهری
نگهبان فروشگاه

حمل و نقل

سید رضا موسویان
مسئول حمل و نقل

محمدجواد احمدی
راننده

سید یاسر موسویان
راننده

علی ایزدی
راننده

انبار

حسام خوشبین
مسئول انبار فروشگاه

سجاد صفری
مسئول انبار مرکزی

محمود صفری
کمک انباردار

علیرضا صفری
کمک انباردار

حسین خوشبین
کمک انباردار

حسنعلی صفری
نگهبان انبار

مجتبی صفری
نگهبان انبار