مدیریت

مسعود جمالی
مدیر عامل

فنی و فروش

مهندس محمد تاج‌الدین
مسئول فنی

مهندس مسعود صادقی
مسئول واحد بذر

مهندس متین رضایی
مسئول واحد پشتیبانی فروش

مهندس مهسا شمس
کارشناس پشتیبانی فروش

مهندس زینب صادقی
کارشناس پشتیبانی فروش

مهندس زهرا علیزاده
کارشناس پشتیبانی فروش

مهندس نجمه شاهمرادی
کارشناس پشتیبانی فروش

وب‌سایت ترنم سبز

مهندس علی فیوجی
مسئول تبلیغات و سایت

کلینیک گیاهپزشکی

مهندس مرضیه‌السادات جمالی
مسئول کلینیک گیاهپزشکی

آزمایشگاه آب، خاک، گیاه و کود

مهندس نسیم بازشوشتری
مسئول آزمایشگاه خاکشناسی

مهندس مهسا حدادیان
کارشناس آزمایشگاه خاکشناسی

مهندس مهسا ترکیان
کارشناس آزمایشگاه خاکشناسی

تحقیق و توسعه

مهندس نینا ارزانی
مسئول واحد تحقیق و توسعه

مهندس نفیسه مقیمی
کارشناس واحد تحقیق و توسعه

امور مالی و حقوقی

مهندس محمدصادق ساعی
مسئول اداری و حسابداری

مریم شمس
کارمند حسابداری

حسین شفیعی
واحد حقوقی

علی‌اصغر مرادی
کارپرداز

فروشگاه

مهندس مجتبی سلامی
مسئول فروشگاه

مهندس احمدرضا توکلی
کارشناس فروشگاه

حسین خوشبین
مسئول خدمات

حمل و نقل

سجاد صفری
مسئول حمل و نقل

مهندس مرتضی یادگاری
حمل و نقل

انبار

حسام خوشبین
مسئول انبار فروشگاه

امیرحسین قاسمی
انباردار

احمدرضا قاسمی
انباردار