مدیریت

مسعود جمالی
مدیر شرکت ترنم سبز زاینده‌رود

فنی و فروش

محمد تاج‌الدین
مسئول فنی

مسعود صادقی
مسئول واحد بذر

مهسا شمس
مسئول پشتیبانی فروش

زینب صادقی
کارشناس پشتیبانی فروش

وب‌سایت ترنم سبز

علی فیوجی
مسئول تبلیغات و سایت

کلینیک گیاهپزشکی

مرضیه‌السادات جمالی
مسئول کلینیک گیاهپزشکی

نفیسه مقیمی
کارشناس کلینیک گیاهپزشکی

احمدرضا توکلی
کارشناس کلینیک گیاهپزشکی

آزمایشگاه آب، خاک، گیاه و کود

نسیم بازشوشتری‌زاده
مسئول آزمایشگاه

مهسا حدادیان
کارشناس آزمایشگاه

سجاد صفری
خدمات آزمایشگاه

امور مالی و حقوقی

محمدصادق ساعی
مسئول اداری و حسابداری

مریم شمس
کارمند حسابداری

اعظم مرادی
کارمند حسابداری

حسین شفیعی
کارمند حقوقی

علی‌اصغر مرادی
کارپرداز

فروشگاه

مجتبی سلامی
مسئول فروشگاه

علیرضا جعفری
کارمند فروشگاه

حمل و نقل

علی ایزدی
راننده

مرتضی یادگاری
راننده

انبار

حسام خوشبین
انباردار فروشگاه

امیرحسین قاسمی
کارگر انبار

سید یاسر موسویان
کارگر انبار

احمدرضا قاسمی
کارگر انبار