شرکت ترنم سبز زاینده رود عرضه کننده خدمات:

تشخیص آفات بیماری گیاهی و ارائه نسخه گیاه‌پزشکی

آزمایش آب، خاک، گیاه و کود و ارائه توصیه کودی بر اساس منابع موسسه تحقیقات خاک و آب

کشاورزی ارگانیک

فروشگاه آنلاین خدمات و محصولات