واحدهای فنی شرکت ترنم سبز زاینده‌رود عبارت‌اند از: آزمایشگاه خاکشناسی ترنم سبز زاینده‌رود، کلینیک گیاهپزشکی ترنم سبز زاینده‌رود و واحد تحقیق و توسعه ترنم سبز زاینده‌رود

واحدهای مذکور در تلاش‌اند که بهترین و بروزترین خدمات و اطلاعات فنی را در اختیار شما کشاورزان و همکاران عزیز قرار دهند.