کلینیک گیاهپزشکی ترنم سبز زاینده‌رود با اخذ مجوز از مدیریت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی، طیف وسیعی از خدمات و مشاوره در زمینه مشکلات مربوط به سلامتی گیاهان را ارائه می‌نماید:

  • تشخیص عوامل زنده و غیرزنده زیان‌آور برای سلامتی گیاهان بر اساس بررسی علائم و نشانه‌های ظاهری
  • مشاهده میکروسکوپی و در صورت لزوم کشت خالص برای تشخیص دقیق عامل بیماری‌زا
  • جمع‌آوری آفات و بیماری‌های شایع در منطقه جهت تهیه هرباریوم کامل
  • تهیه گزارشات کامل از بیماری‌های شایع و همه‌گیر در کشت‌های اصلی زارعان منطقه
  • ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل آفات و بیماری‌ها در بهترین زمان و با کمترین هزینه
  • مشاوره در زمینه کاربرد بهینه کود و سموم کشاورزی، آگاه نمودن کشاورز از خطرات مصرف بی‌رویه سموم و کودهای شیمیایی بر روی سلامتی انسان، اثرات نامطلوب زیست‌محیطی و صدها معضل دیگر
  • بازرسی مزارع و باغات در جهت هدایت، توصیه، اجرا و نظارت بر روش‌های کنترل و مهار عوامل خسارت‌زای گیاهی
  • تشویق و ترغیب کشاورزان جهت اجرای تناوب زراعی، عملیات به‌زراعی، استفاده از روش‌های کنترل بیولوژیک مناسب و روش‌های صحیح زراعی و باغی در تمامی مراحل کاشت، داشت، برداشت و نگهداری محصولات