در سال 2019 موفق به دریافت گواهینامه‌های مدیریت کیفیت

ISO18001 : 2007

ISO9001:2015

QAL Cert IMS

ISO14001 : 2015