حشره کش ایمیداکلوپراید

Imidocloprid 35 SC - Agrobest


ایمیداکلوپراید حشره‌کشی با خاصیت سیستمیک حاوی 350 گرم در لیتر ماده مؤثر ایمیداکلوپراید از گروه کلرونیکوتینیل می‌باشد. ماده مؤثر افدور باعث تحریک برخی سلول‌های عصبی روی گیرنده پروتئین در حشرات شده و به دلیل اختلال در سیستم عصبی باعث مرگ حشرات می‌شود.