حجم: 5 لیتر

هیومیستار

humistar-Tradecorp

ویژگی های محصول

هیومیستار
humistar-Tradecorp

اصلاح و بهبود کیفیت خاک خصوصیات فیزیکی : تخلخل، ظرفیت نگهداری آب و ساختمان خاک خصوصیات شیمیایی : ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) خصوصیات بیولوژیکی : فعالیت و جمعیت میکرو ارگانیسم های مفید خاک بهبود مستقیم و غیر مستقیم توسعه ریشه در گیاه، به ویژه ریشه های موئین افزایش جذب مواد غذایی(ازت، فسفر و ریزمغذی ها) در خاک، آب وکودها افزایش مقاومت گیاه در مقابل بیماری های موجود در خاک و تنش های محیطی به ویژه خشکی کمک به جذب فسفر تثبیت شده در خاک توسط گیاه بهبود جوانه زنی و رشد نشا به خاطر کارکرد شبه هورمونی در مقایسه با کودهای آلی دیگر: سهولت مدیریت استفاده، بدون بو، بدون بذر علف های هرز و بدون عوامل بیماری زا (قارچ و باکتری) ایده ال برای خاکهای فاقد مواد آلی و مناطق خشک تاثیر سریع پس از استفاده و همچنین دوام طولانی در خاک (تا 18 ماه) کاهش خطر شوری حاصل از تجمع املاح در خاک

بازگشت به بالا