کود مایع هیومیستار

humistar - Tradecorp


کود مایع هیومیستار
humistar - Tradecorp

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.

اصلاح کننده‌ی هیومیک برای بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاهان