1,024,000 ریال

آمینو 33 پلاس کل-مگ

Amino33-plus Cal-Mag

تنوع مدل

1,024,000 ریال حجم: 5 لیتر

حجم: 5 لیتر

3,776,000 ریال حجم: 20 لیتر

حجم: 20 لیتر

آمینو 33 پلاس کل-مگ
Amino33-plus Cal-Mag

این محصول حاوی آمینواسید گرفته شده از دو منبع گیاهی و حیوانی است تا بتواند همه آمینواسیدهای لازم برای گیاه را به مقدار کافی فراهم سازد. همچنین حضور کلسیم و منیزیم موجب بهبود کیفیت محصول به خصوص در محصولات گلخانه‌ای می‌گردد. نیتروژن موجود موجب افزایش رشد رویشی گیاه می‌شود. آمینواسید و جلبک دریایی موجود در محصول موجب افزایش مقاومت گیاه و بهبود کیفی محصول می‌گردد.

بازگشت به بالا