حجم: 1 لیتر

فیلگیرین

phylgreen-Tradecorp

برند: ترید کورپترید کورپ

دسته بندی: عصاره جلبکی

ویژگی های محصول

فیلگیرین
phylgreen-Tradecorp

استخراج عصاره جلبک دریاییAscophyllum nodosumبه روش فیزیکی سرد، باعث می شود شیره سلول های گیاهی بدون تغییر ماهیت آزاد شود. دارای ترکیب بهینه که باعث افزایش تعداد وکیفیت گل ها می شود. مانند هورمون طبیعی، رشد و تقسیم سلولی را تحریک کرده که منجر به رشد میوه و تشکیل بهتر میوه می گردد. موادغذایی ضروری و ویتامین های مورد نیاز برای رشد دانه گرده و تغذیه بهینه گیاه را فراهم می سازد. مقاومت و تحمل گیاه را در برابر شرایط تنش (مانند خشکی، شوری، گرما) در طول دوره تشکیل میوه افزایش می دهد. سازگاری فوق العاده داشته و راندمان جذب سایر عناصر غذایی را افزایش می دهد.

بازگشت به بالا