حجم: 1 لیتر

کود مایع سی فول آمینو زینک

SEAFULL AMINO ZINC - Datis

ویژگی های محصول

کود مایع سی فول آمینو زینک
SEAFULL AMINO ZINC - Datis

این محصول مناسب جهت استفاده به صورت محلول‌پاشی و همراه با آب آبیاری می‌باشد. کود سی فول آمینو زینک موجب افزایش گلدهی و باردهی در محصولات شده و از ریزش گل و میوه پیش از برداشت جلوگیری می‌نماید. همچنین این محصول با حضور عنصر روی موجب افزایش فتوسنتز و افزایش سطح کربوهیدرات و پروتئین در گیاه شده و عملکرد کمی و کیفی محصول را بهبود می‌بخشد.

بازگشت به بالا