کود مایع نوتری تک کا 60

NutriTech k60 - BazarganKala


کود مایع نوتری تک کا 60
NutriTech k60 - BazarganKala

پتاسیم به همراه آمینواسید | بالاترین میزان پتاسیم محلول‌پاشی، بهبود کیفیت، کاهش اثرات تنش

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.