حجم: 5 لیتر

داتیس فورنوترینت ویژه صیفی جات و محصولات گلخانه ای

DATIS 4nutrient GREENHOUSE VEGETABLES

ویژگی های محصول

داتیس فورنوترینت ویژه صیفی جات و محصولات گلخانه ای
DATIS 4nutrient GREENHOUSE VEGETABLES

کود ویژه صیفی جات و محصولات گلخانه ای GREENHOUSE & VEGETABLES تازه خوری، بازار پسندی و تعداد دفعات چین در صیفی جات و محصولات گلخانه ای جزء فاکتورهای مهم تعیین کیفیت صیفی جات و محصولات گلخانه ای می باشد. کود ویژه صیفی جات و محصولات گلخانه ای به دلیل دارا بودن عناصر ماکرو و میکرو به شکل متعادل تاثیر فوق العاده ای در طعم و مزه و افزایش کیفیت و کمیت اینگونه محصولات خواهد داشت. توجه به این محصول ارگانیک و نقش کلسیم و عصاره جلبک دریایی از ویژگی های این نوع کود است.

بازگشت به بالا