وزن: 25 کیلوگرم

کالتیفورت 20-20-20

Cultifort 20-20-20 - PSB

ویژگی های محصول

کالتیفورت 20-20-20
Cultifort 20-20-20 - PSB

کودهای NPK دارای فرمولاسیون جامد، کاملاً محلول در آب، بدون کلر، کریستالی و به صورت کود آبیاری در مراحل مختلف رشد گیاهی قابل استفاده هستند.

بازگشت به بالا