کود مایع باکتولند زراعی ریشه گستر ویرا

Bactoland Agricultural - RishehGostarVira


کود زیستی حاوی باکتری‌های ریزوسفری و اسید هیومیک جهت افزایش رشد ریشه و اندام‌های هوایی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.