وزن: 10 کیلوگرم

کود آلگاریک 5 گرانول

AlgaRic 5 Granule

ویژگی های محصول

کود آلگاریک 5 گرانول
AlgaRic 5 Granule

محرک رشد و افزایش دهنده مقاومت گیاه به تنش‌های محیطی دستورالعمل مصرف: محصولات اختلاط با خاک / چالکود زمان مصرف باغی 0.5-2 کیلوگرم برای هر درخت چند هفته قبل از تورم جوانه‌ها زراعی 20-40 کیلوگرم در هکتار اوایل فصل رشد گلخانه‌ای 10-20 کیلوگرم در 1000 مترمربع اوایل فصل رشد  

بازگشت به بالا