حجم: 500 سی سی

مکس تونیک1.8

Maxtonic 1.8-Pioneers

ویژگی های محصول

مکس تونیک1.8
Maxtonic 1.8-Pioneers

مکس تونیک 1.8 نسل جدید و ارتقایافته هورمون گیاهی نیتروفنولات می باشد که دارای گواهی نامه بین المللی به عنوان ترکیب کودسم بی خطر و فاقد باقیمانده پس از مصرف است. مکس تونیک 1.8 موجب افزایش چشمگیر جوانه های گل،تعداد گل، تلقیح بیشتر گل و افزایش فرایند تشکیل میوه(فروت ست) می شود. مکس تونیک 1.8 موجب افزایش ریشه زایی و کاهش جمعیت نماتدهای مولدگره ریشه و بیماری های خاکزاد در شرایط گلخانه و فضای باز میشود. مکس تونیک 1.8 باعث غلبه بر تنش های شدید سرمایی،خشکی و شوری می شود. مکس تونیک 1.8 موجب افزایش اندازه،تعداد میوه،کاهش ریزش میوه و گل و افزایش سرعت رسیدگی محصول می شود. مکس تونیک 1.8 موجب افزایش جذب عناصر غذایی و توازن رشد رویشی می شود. مکس تونیک 1.8 فرمولاسیون دوست دار محیط زیست بوده و فاقد باقیمانده پس از مصرف می باشد.

بازگشت به بالا