کود مایع داتیس رادیکابیس سبز محصول داتیس

Datis Radika Base - Datis


رادیکا بیس کودی کارآمد به منظور افزایش و توسعه سیستم ریشه برای تمام محصولات کشاورزی می‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.