تعداد در هر بسته: 1000

کدو حلوایی هیبرید کارملا

Squash Hybrid CARMELA - StrakeAyres

برند: استارک آیرساستارک آیرس

دسته بندی: کدو

ویژگی های محصول