حجم: 1 لیتر

کود مایع فوس سپ

Fos.Soap - SepahanRooyesh

ویژگی های محصول

کود مایع فوس سپ
Fos.Soap - SepahanRooyesh

محلول فسفری بدون فسفنات

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.