کود مایع نوتری لیف

NUTRI-LEAF


کود مایع نوتری لیف
NUTRI-LEAF

کود مایع نوتری لیف
نوتری – لیف کود مایع ارگانیک کامل و بسیار ویژه مناسب برای تمام محصولات در تمام مراحل رشد می باشد. این کود غنی از انواع ویتامین ها، عناصر ارگانیک، آمینو اسید جلبک دریایی و سرشار از آنزیم ها و اسیدهای ارگانیک به همراه میکروالمنت های کلات شده به فرم EDTA به میزان مناسب و ماکروالمنت های بالانس شده جهت حصول به بالاترین عملکرد در واحد سطح می باشد.