حجم: 1 لیتر

کود مایع تریپل اس سی لبوسل

Triple SC - Lebosol

ویژگی های محصول

کود مایع تریپل اس سی لبوسل
Triple SC - Lebosol

تأمین مواد مغذی منگنز، مس و روی در گیاهان، باعث افزایش عملکرد، افزایش میزان فتوسنتز و افزایش مقاومت گیاهان به زمستان‌گذرانی می‌شود و همچنین در غلات باعث پیشرفت در رشد جوانه‌ها، پنجه‌زنی و افزایش عملکرد و افزایش کارایی نیتروژن می‌گردد.

بازگشت به بالا