وزن: 10 کیلوگرم

اورال نیترو کال

Oral NitroCal-FSZ

ویژگی های محصول

اورال نیترو کال
Oral NitroCal-FSZ

کلسیم بیشترین ماده مورد نیاز در میوه است و شاید بتوان آن را مهم‌ترین عنصر معدنی دانست که در تعین کیفیت میوه دخالت دارد. اهمیت این عنصر در مرحله پس از برداشت میوه‌ها، سبزیجات و گل‌های بریده از آنجا ناشی می‌شود که نقش مهمی در طول عمر و کیفیت ماندگاری این محصولات دارد.

بازگشت به بالا