کود مایع داتیس ریچ فرت روی بور اس سی سبز محصول داتیس

Datis Richfert B-Zn SC - Datis


بهبود رشد رویشی و افزایش گلدهی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.