کود مایع نوتری تک آمینوکلات کلسیم 1010

NutriTech Ca AminoChelate 1010 - BazarganKala

برند: بازارگان کالابازارگان کالا

دسته بندی: کلات آلی


کود مایع نوتری تک آمینوکلات کلسیم 1010
NutriTech Ca AminoChelate 1010 - BazarganKala

کود آلی حاوی کلسیم و اسید آمینه

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.