ولگرو رد

WELGRO RED-Masso


ولگرو رد
WELGRO RED-Masso

ویژگی‌ها و توصیه‌ها

  • مناسب محلول پاشی و سیستم‌های آبیاری.
  • افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری‌های گیاهی می‌شود.
  • افزایش تبادل کاتیونی عناصر غذایی خاک و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک.
  • مناسب گیاهان حساس به شوری (سیب درختی، گلابی، هلو، کاهو ...) بدلیل فقر کلر.
  • کاهش دهنده اسیدیته در منطقه ریشه گیاه و قابل مصرف در خاک‌های اسیدی و قلیایی.
  • به علت داشت ترکیبات خاص باعث بهبود عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی می‌شود.
  • افزایش ارزش غذایی محصولات کشاورزی بدلیل تولید انواع قندها و نشاسته‌ها و ویتامین‌ها.
  • تقویت فعالیت میکرواورگانیسم‌های خاک و افزایش جذب مواد غذایی توسط ریشه‌ها می‌شود.
  • دارای ترکیبات خاص (موادآلی، پتاس بالا و ...) تأثیر بسیار بالا در رنگ‌پذیری میوها به خصوص گوجه فرنگی و سیب و ... می‌شود.
  • کاملاً محلول در آب و حاوی مواد آلی و سرشار از اسیدهای هیومیک و درصد بالای گوگرد که باعث اصلاح محیط رشد ریشه می‌شود.