حجم: 1 لیتر

کود مایع رپس میکس اس سی لبوسل

RapsMixSC-Lebosol

ویژگی های محصول

کود مایع رپس میکس اس سی لبوسل
RapsMixSC-Lebosol

یکنواختی در گلدهی و رسیدگی و افزایش در عملکرد و مقاومت به سرمای زمستانه در کلزا

بازگشت به بالا