کود مایع فیلگیرین میرا

phylgreen mira - Tradecorp

برند: تریدکورپتریدکورپ

دسته بندی: عصاره جلبکی


کود مایع فیلگیرین میرا
phylgreen mira - Tradecorp

عصاره جلبک دریایی استخراج شده به روش سرد برای تحریک زیستی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.