قیچی باغبانی هرس GF-4542

BYPASS PRUNER GF-4542

برند: ادوات داتیسادوات داتیس

دسته بندی: قیچی