کود مایع ایزابیون سینجنتا سوییس

Isabion - Syngenta


مؤثر در فرآیند میوه‌دهی و افزایش کمیت و کیفیت محصول

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.