کود مایع پلنت استون

Plantstone - Agrobest

برند: اگروبستاگروبست

دسته بندی: اسیدهای آمینه


کود مایع پلنت استون
Plantstone - Agrobest

پلنت استون کود حاوی اسیدآمینه با منشأ طبیعی می‌باشد. اسیدآمینه‌ها مولوکول‌های آلی کوچک هستند که از به‌هم پیوستن آن‌ها پروتئین تشکیل می‌شود.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.