حجم: 5 لیتر

المین

ELEMIN-Cifo

ویژگی های محصول

المین
ELEMIN-Cifo

ویژگی‌ها و توصیه‌ها
در گلخانه‌ها نبایستی دز مصرف از 100 گرم در 100 لیتر آب فراتر رود.
مناسب جهت محلول‌پاشی و كود آبیاری، به خصوص کشت هیدروپونیک.
كود امولسیون شونده، مخلوطی از عناصر ریزمغذی و قابل استفاده در كشت هیدروپونیك.
دارای pH فیزیولوژیك اسیدی بوده و قادر است کلات‌های عناصر را حمایت و در جذب و ورود عناصر به گیاه هم از طریق برگ‌ها و از طریق ریشه نقش مؤثر دارد.
برای درمان یا جلوگیری از بروز کمبود عناصر ریزمغذی مناسب است و قادر است کلات‌های عناصر را حمایت کرده و مانع زرد شدن برگ‌ها و سوختگی جوانه انتهایی و فروت ست ضعیف، می‌شود.
با دارا بودن نسبت خاص از مهم‌ترین عناصر ریزمغذی مانند آهن، روی، منگنز، بر و مولیبدن در ترکیب خود، موجب می‌شود تا فعالیت‌های فیزیولوژیکی مورد نیاز گیاهان به نحو مطلوب‌تری صورت گیرند.جدول مصرف المین در گیاهان مختلف: