224,750 ریال

کود مایع داتیس رادیکا بیس

DATIS RADIKA BASE

تنوع مدل

224,750 ریال حجم: 500 سی سی

حجم: 500 سی سی

427,800 ریال حجم: 1 لیتر

حجم: 1 لیتر

1,666,250 ریال حجم: 5 لیتر

حجم: 5 لیتر

کود مایع داتیس رادیکا بیس
DATIS RADIKA BASE

کود مایع داتیس رادیکابیس این کود محصولی مؤثر و کارآمد جهت افزایش و توسعه ریشه ، کاهش دهنده pH خاک و آب و مناسب برای تمام محصولات می باشد. کود مایع رادیکا بیس مناسب جهت استفاده در آبیاری قطره ای ، محلول پاشی و همراه با آب آبیاری می باشد ولی بهترین توصیه مصرف به صورت آبیاری قطره ای و همراه با آب آبیاری است. رادیکا بیس به دلیل اسیدیته و هورمون ویژه ریشه زایی به همراه میکروالمنت های کلات شده به میزان بسیار بالا و همچنین عنصر فسفر یک ترکیب ویژه و منحصر به فرد در زمینه کودهای مایع در این بخش به حساب می آید.

بازگشت به بالا