هویج شاینی

SHINY Carrot - Saeegol

برند: اسکای سیدزاسکای سیدز

دسته بندی: هویج


هویج شاینی
SHINY Carrot - Saeegol

دوره رشد: متوسط‌رس 125 تا 130 روز

طول میوه: 18-22 سانتی‌متر

رنگ پوست میوه: نارنجی تیره با پوست صاف و براق

متحمل به ترک خوردگی، بیماری‌های برگی

مقاومت در برابر دو شاخه شدن و شکستگی و قابلیت نگهداری بالا در مزرعه