حجم: 1 لیتر

دکاپلاس

Dekaplus-Pioneers

ویژگی های محصول

دکاپلاس
Dekaplus-Pioneers

کاربردهای دکاپ پلاس : افزایش اندازه و وزن میوه رنگ آوری محصول تحریک ریشه زایی تسریع رسیدن میوه

بازگشت به بالا