حشره کش الستال 300 اس سی سینجنتا سوئیس

Elestal 300 SC - Syngenta


متخصص در کنترل آفاتی چون پسیل‌ها، سفید بالک، شته‌ها و تریپس‌ها در محصولات مختلف کشاورزی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.