استامی پراید 20% پودر قابل حل

Acetamipride SP 20%-Behavar

برند: بهاور شیمیبهاور شیمی

دسته بندی: حشره کش


استامی پراید 20% پودر قابل حل
Acetamipride SP 20%-Behavar


استامی پراید حشره کشی است نئونیکوتینوئیدی سیستمیک با فعالیت Translaminar با تاثیر تماسی و گوارشی که برای کنترل طیف وسیعی از آفات محصولات باغی و زراعی بکار می رود. این حشره کش دارای سرعت عمل بالا ولی سمیت کم برای پستانداران می باشد.