کود مایع ویتال پلاس k-52

VITAL PLUS K-52


کود مایع ویتال پلاس k-52
VITAL PLUS K-52

ود مایع ویتال پلاس K-52
کود مایع ویتال پلاس K-52 دارای میزان زیادی پتاس قابل جذب بوده که می تواند به هر دو روش محلول پاشی و آبیاری در باغات میوه و مزارع به بهترین شکل در تمام دوره رشد گیاه مورد استفاده قرار گیرد. اما مصرف آن به ویژه بعد از تشکیل میوه یعنی زمانی که گیاه بالاترین نیاز را به عناصر مختلف دارد، توصیه می گردد.

ویژگی های کود

استفاده از این کود می تواند در هنگام سرما و یخبندان و زمانی که احتمال یخ زدگی می رود باعث غلیظ شدن شیره نباتی شده و بدین شکل مانع از یخ زدگی گیاهان گردد. البته این ویژگی نسبی است و در برودت های شدید امکانپذیر نمی باشد.
این فراورده قابلیت اختلاط با اکثر سموم کشاورزی به استثناء ترکیبات حاوی روغن آفتابگردان و فرآورده هایی که واکنش قلیایی انجام می دهند را داراست.