کود مایع سیفالگاگرو

Cifalga Grow - Cifo

برند: سیفوسیفو

دسته بندی: عصاره جلبکی


کود مایع سیفالگاگرو
Cifalga Grow - Cifo

کود مایع نیتروژن و فسفر و پتاس به همراه انواع جلبک دریایی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.