حجم: 1 لیتر

کود مایع کالیوم تی اس 340 لبوسل

Kalium TS 340 - Lebosol

ویژگی های محصول

کود مایع کالیوم تی اس 340 لبوسل
Kalium TS 340 - Lebosol

تأمین پتاسیم و گوگرد گیاه، افزایش کمیت و کیفیت عملکرد، افزایش مقدار پروتئین دانه، افزایش اثر نیتروژن، بهبود رنگ میوه

بازگشت به بالا