وزن: 1 کیلوگرم

کود اورال 36-12-12

Oral 12-12-36 - FSZ

ویژگی های محصول

کود اورال 36-12-12
Oral 12-12-36 - FSZ

جهت رفع کمبود عناصر ماکرو و میکرو این کود در طول فصل کشت به روش‌های زیر قابل استفاده می‌باشد: محصولات کود آبیاری محلول‌پاشی زمان مصرف باغات به میزان 5 تا 15 کیلوگرم در هکتار به میزان 1 تا 3 در هزار شروع فاز زایشی + تکرار زراعت  

بازگشت به بالا